Loading...

Mededelingen

1501, 2018

Rechtstreekse sponsoring is (en blijft) perfect mogelijk onder de Belgische wetgeving

Mdeon krijgt enorm veel vragen rond de toelaatbaarheid van rechtstreekse sponsoring van gezondheidszorgbeoefenaars voor hun deelname aan congressen. Blijkbaar krijgen vele ondernemingen foutief te horen dat rechtstreekse sponsoring vanaf 2018 wettelijk niet meer zou zijn [...]

1303, 2017

Vernieuwde FAQs

De Mdeon website heeft niet alleen een make-over gekregen, ook werden de FAQ’s aangevuld en aangepast aan de rechtspraak van het Visumbureau en aan de evoluties op het terrein. Bepaalde FAQ’s werden wat verfijnd, andere [...]

1801, 2017

Indirecte sponsoring: gezamenlijke indiening van een visumaanvraag

Meer en meer farmaceutische of medische hulpmiddelen ondernemingen sponsoren de deelname van gezondheidszorgbeoefenaars aan wetenschappelijke manifestaties niet langer rechtstreeks, maar via gezondheidszorgorganisaties (ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen). Dit is wat doorgaans “onrechtstreekse sponsoring" van wetenschappelijke manifestaties wordt genoemd (of [...]

1805, 2016

Stavingsstuk vlucht en registratie

Sinds enkele maanden dienen er bij uw V1 visumaanvragen bepaalde stavingsstukken, in de vorm van een printscreen, te worden gevoegd. We merken op dat in bepaalde bijzondere situaties, de ondernemingen het moeilijk hebben om deze printscreen te krijgen, [...]

2808, 2015

Stavingsstuk vlucht en inschrijvingsgeld

Het visumaanvraagformulier (V1) zal binnenkort gewijzigd worden om in overeenstemming te worden gebracht met het nieuwe artikel 18.2.a) van de Code voor deontologie van Mdeon. Concreet, zal u gevraagd worden om een stavingsstuk bij te [...]

1010, 2014

Maximabedragen voor de maaltijden

Het Visumbureau van Mdeon wijzigt zijn rechtspraak betreffende het maximumbedrag toepasselijk op diners. Voor de diners aangeboden vanaf 1 januari 2015 zal een maximumbedrag van 80 EUR per persoon toegepast worden. Ter herinnering, dit bedrag [...]