Sinds enkele maanden dienen er bij uw V1 visumaanvragen bepaalde stavingsstukken, in de vorm van een printscreen, te worden gevoegd.

We merken op dat in bepaalde bijzondere situaties, de ondernemingen het moeilijk hebben om deze printscreen te krijgen, reden waarom we jullie hieronder enkele alternatieven meedelen:

1) Stavingsstuk met betrekking tot de kost en de klasse van het vliegtuigticket: ondernemingen die met een reisagentschap werken, hebben het moeilijk om een printscreen te krijgen, des te meer wanneer het om een groepsticket gaat. Voor deze ondernemingen die hun vliegtuigtickets via een reisagentschap reserveren, hebben we daarom voorzien in een verklaring op eer te laten invullen door het reisagentschap (zie rubriek Publicaties -> Rechtspraak van onze website). Na invulling van de verklaring dient het agentschap een handgeschreven handtekening en haar stempel erop toe te voegen, vervolgens het document in pdf-formaat te converteren en dan naar u per email te verzenden. Wij herinneren er u aan dat deze verklaring op eer enkel van toepassing is op de vliegtuigtickets geboekt via een reisagentschap. Indien u zelf een ticket boekt, danken wij u om met een printscreen te blijven werken.

2) Stavingsstuk dat de inhoud van de registratie beschrijft: voor de wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd door gezondheidszorgbeoefenaars is het nodig om een printscreen toe te voegen van de congreswebsite dat detailleert wat de inschrijving omvat (ongeacht of uw onderneming al dan niet de registratie aanbiedt). Voor de congressen die geen detail hieromtrent op de website weergeven, hebben we voorzien in een verklaring op eer te laten invullen door de organisator van het congres (zie rubriek Publicaties -> Rechtspraak van onze website). Na invulling van de verklaring dient de congresorganisator een handgeschreven handtekening en zijn stempel erop toe te voegen, vervolgens het document in pdf-formaat te converteren en dan naar u per email te verzenden. Wij herinneren er u aan dat dit stavingsstuk niet nodig is voor de bijeenkomsten georganiseerd door de industrie.

We hopen dat deze documenten de indiening van uw visumaanvragen zullen vergemakkelijken. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u hieromtrent vragen hebben!