Meer en meer farmaceutische of medische hulpmiddelen ondernemingen sponsoren de deelname van gezondheidszorgbeoefenaars aan wetenschappelijke manifestaties niet langer rechtstreeks, maar via gezondheidszorgorganisaties (ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen). Dit is wat doorgaans “onrechtstreekse sponsoring” van wetenschappelijke manifestaties wordt genoemd (of soms ook “educational grant”). Deze nieuwe vorm van sponsoring is een eigen keuze van de betrokken ondernemingen en zeker geen wettelijke verplichting. Talrijke ondernemingen blijven gezondheidszorgbeoefenaars verder rechtstreeks sponsoren, zonder te passeren via een intermediair (een gezondheidszorgorganisatie).

Huidige communicatie wil eraan herinneren dat de visumplicht zoals voorzien door artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen onverkort van toepassing is of het nu gaat om een rechtstreekse dan wel onrechtstreekse sponsoring van deelname van gezondheidszorgbeoefenaars aan wetenschappelijke manifestaties (die verlopen over meerdere opeenvolgende kalenderdagen, de eraan verbonden gastvrijheid inbegrepen).

Evenwel, indien een onderneming sponsort door te passeren via een gezondheidszorgorganisatie, dient de visumaanvraag hieraan te worden aangepast. De visumaanvraag wordt inderdaad dan gezamenlijk ingediend door de gezondheidszorgorganisatie en de onderneming: de gezondheidszorgorganisatie vult de visumaanvraag in, voegt er de nodige bijlagen aan toe en verzendt de aanvraag vervolgens naar de onderneming dewelke de aanvraag nakijkt, betaalt en indient.

We hebben een brochure en communicatie opgesteld om het voorgaande in detail uit te leggen.
Aarzel niet om ons te contacteren mocht u hieromtrent vragen hebben.