Ethiek in de interacties tussen de gezondheidszorgbeoefenaars en de ondernemingen van de farmaceutische en medische hulpmiddelen sector is een onderwerp dat zich deze laatste jaren aanzienlijk ontwikkeld heeft.

Sinds haar oprichting in 2006, heeft Mdeon zich geconcentreerd op de wetenschappelijke bijeenkomsten die over meerdere kalenderdagen verlopen en dus aan de voorafgaandelijke visumplicht onderworpen zijn.

Velen onder jullie ondervragen ons evenwel dagelijks omtrent andere aspecten van de interacties tussen de gezondheidszorgbeoefenaars en de industrie, namelijk in het bijzonder de premies en voordelen (giften) van geringe waarde, de activiteiten die niet aan de visumplicht onderworpen zijn en de vergoeding van wetenschappelijke prestaties. Het is een feit dat er weinig geschreven documentatie hieromtrent bestaat, wat in de praktijk ruimte voor interpretatie laat.

De verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars en van de industrie die Mdeon samenstellen hebben bijgevolg beslist om deze grijze zones te belichten en een duidelijk en bondig document te publiceren dat als doel heeft zowel de gezondheidszorgbeoefenaars als de ondernemingen te begeleiden bij het toepassen van de wettelijke en deontologische bepalingen die betrekking hebben op de giften, op de niet-visumplichtige wetenschappelijke bijeenkomsten en op de vergoeding van wetenschappelijke prestaties.

Het is dus met groot genoegen dat we jullie hieronder de drie “Handleidingen” meedelen die deze kwesties verduidelijken:

Deze documenten zijn medegedeeld geweest aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dat met de inhoud ervan akkoord gaat.