De sponsoring van deelnemers aan een wetenschappelijke bijeenkomst

Elke visumaanvraag moet ingediend worden

 • ten laatste de 15e werkdag die de dag van de aanvang van de wetenschappelijke bijeenkomst voorafgaat
 • en in elk geval vooraleer de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector worden uitgenodigd voor deelname aan de bijeenkomst.

  Met ‘werkdag’ wordt bedoeld maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.

De sponsoring van de organisator van een wetenschappelijke bijeenkomst

Elke visumaanvraag moet ingediend worden

 • ten laatste de 15e werkdag die de dag van de aanvang van de wetenschappelijke bijeenkomst voorafgaat
 • en vóór de storting van de geldbedragen aan de organisator.

  Met ‘werkdag’ wordt bedoeld maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, met uitzondering van de feestdagen.

Bijzondere gevallen

Mdeon heeft een verkorte indieningstermijn van minimum 6 werkdagen voorzien voor vier bijzondere gevallen, namelijk:

 • wanneer de bijeenkomst TER PLAATSE maximum 15 deelnemers en sprekers bijeenbrengt, alle nationaliteiten bij elkaar
 • wanneer de visumaanvraag een gezondheidszorgbeoefenaar betreft die aan de betrokkene wetenschappelijke bijeenkomst als consulent (zie FAQ 10) deelneemt
 • bij herindiening van een aanvraag volgend op een substantiële wijziging (na visum)
 • bij herindiening van een aanvraag volgend op een weigeringsbeslissing (betreffende een tijdig ingediend dossier).