Wie is Mdeon?

Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit 29 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-verdelers, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen en dentaaltechnische bedrijven. Mdeon stelt zich tot taak op een proactieve wijze een kwaliteitsvol kader te creëren voor informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn partners op het gebied van permanente vorming. Ze organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten met als doel beroepsbeoefenaars de gelegenheid te bieden de evolutie van hun beroep te volgen.

De industrie biedt bepaalde beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die hieraan wensen deel te nemen gastvrijheid aan (‘sponsoring van deelnemers’) en draagt bij tot de financiering van de organisatie van deze bijeenkomsten (‘sponsoring van organisatoren’).

In bepaalde gevallen moet deze financiering wettelijk het voorwerp uitmaken van een VOORAFGAAND VISUM. De beroepsbeoefenaars en de industrie van de gezondheidssector hebben daarom samen het gemeenschappelijk deontologisch platform Mdeon opgericht, waarvan de voornaamste doelstelling erin bestaat via zelfregulering de visumprocedure op een transparante manier te verzekeren.

Het verkregen visumnummer is een garantie dat het voorstel tot sponsoring van de deelname aan of het organiseren van een wetenschappelijke bijeenkomst in overeenstemming is met de wetgeving en de deontologie.