Op wie heeft de visumprocedure betrekking?

  • op alle ondernemingen (Belgische en buitenlandse) die in België een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of een EG-markering voor een medisch hulpmiddel bezitten
  • op alle beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die hun beroep in België uitoefenen
  • op de organisatoren van wetenschappelijke bijeenkomsten 

Voor welke bijeenkomsten is een visum nodig?

In het geval van uitnodiging/sponsoring van deelnemers

  • voor evenementen (wetenschappelijk programma + eventueel verblijf) die verlopen over meerdere opeenvolgende kalenderdagen
  • onder “evenement” moet zowel de wetenschappelijke bijeenkomst zelf als het verblijf noodzakelijk om daaraan deel te kunnen nemen, worden verstaan.

In het geval van sponsoring van de organisator

  • voor de evenementen die in hun geheel over meerdere opeenvolgende kalenderdagen verlopen
  • en die 1) georganiseerd worden door een vereniging beheerd door een meerderheid van gezondheidszorgbeoefenaars die in België hun beroep uitoefenen en/of 2) een meerderheid van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die in België hun beroep uitoefenen bijeenbrengen.