Mdeon is erkend om, via zelfregulering, de voorafgaande visumprocedure te verzekeren zoals voorzien in artikel 10, §3 van de Geneesmiddelenwet.

Het koninklijk besluit van 25 februari 2007 heeft Mdeon een eerste keer erkend, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007, datum van inwerkingtreding van de visumprocedure.

In het licht van een jaarlijks activiteitenverslag en een jaarlijks onafhankelijke externe audit, werd de erkenning van Mdeon jaar na jaar door de Koning hernieuwd:

De lopende erkenning is geldig tot 31 mei 2024.