Het Meldpunt van het F.A.G.G. ontvangt en centraliseert informatie betreffende feiten die vermoedelijk een inbreuk vormen op artikel 10 van de Geneesmiddelenwet, waaronder vermoedelijke inbreuken op de visumprocedure.

U kunt meer informatie over het Meldpunt terugvinden in het koninklijk besluit van 10 juni 2006 en in de Mededeling nr. 572 d.d. 28 oktober 2010.

Mdeon is niet bevoegd voor a posteriori controle. Gelieve bijgevolg voor vragen met betrekking tot controle contact op te nemen met het “Meldpunt” van de overheid:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
www.fagg.be
email: publicity@afmps-fagg.be