De visumprocedure is gebaseerd op de Code voor deontologie van Mdeon en hanteert de wettelijke criteria zoals omschreven in artikel 10 van de Wet op de geneesmiddelen.

De Code voor deontologie wordt voorgesteld  in twee kolommen. De linker kolom bevat de artikelen van de Code. De rechter kolom bevat Praktische Richtlijnen, onze Handleidingen alsook een verwijzing artikel per artikel aan de overeenkomstige FAQ.