De fabrikanten, invoerders en groothandelaars van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector kunnen aan het Visumbureau een advies vragen omtrent de vraag of een premie, een voordeel, een manifestatie of, meer algemeen, een handeling of daad, verenigbaar is met de bepalingen van de Code voor Deontologie van Mdeon en dit voorafgaandelijk aan de overhandiging, organisatie, verwezenlijking of aanvaarding ervan.

Dit advies kan evenwel niet worden gevraagd met betrekking tot wetenschappelijke bijeenkomsten die aan de visumprocedure onderworpen zijn.

Deze adviesprocedure is betaalbaar: forfait van 280 EUR buiten BTW per advies, met uitzondering voor de complexe dossiers waarvoor de kost op bestek wordt bepaald. Gelieve hieromtrent de directie van Mdeon te willen contacteren.