FAGG

  • Omzendbrief nr. 622bis d.d. 23 december 2022 gericht aan de gezondheidszorgbeoefenaars, fabrikanten, invoerders, verdelers van geneesmiddelen en/of van medische hulpmiddelen en van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
  • Mededeling nr. 572 d.d. 28 oktober 2010 die als doel heeft het bestaan van het Meldpunt van het FAGG in herinnering te brengen.
  • Mededeling nr. 518 van 21 april 2008 gericht aan de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en getiteld “Herinnering verplichting Mdeon visum”.
  • Omzendbrief nr. 513 van 27 februari 2008 gericht aan de fabrikanten, groothandelaars, invoerders en houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Belgische en buitenlandse bedrijven) en getiteld “Wetenschappelijke manifestatie met minstens één overnachting – Herinnering verplichting Mdeon-visum”.
  • Omzendbrief nr. 487 van 26 februari 2007 gericht aan de Belgische artsen, dierenartsen, apothekers en tandartsen en getiteld “Relaties tussen de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen”
  • Omzendbrief nr. 489 van 19 maart 2007 gericht aan de fabrikanten, invoerders, verdelers en houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Belgische en buitenlandse bedrijven) en getiteld “Wetenschappelijke manifestatie met minstens één overnachting – Mdeon visum”
  • Omzendbrief nr. 465 van 16 januari 2006 gericht aan de fabrikanten, groothandelaars, invoerders en houders van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen getiteld “Bepalingen inzake de bestrijding van de uitwassen van de promotie van geneesmiddelen”.

Fiscale administratie

  • eind mei 2008 heeft de fiscale administratie een Omzendbrief gepubliceerd die voorziet dat indien het visumnummer verkregen door een onderneming vermeld wordt op de fiscale fiche van de betrokkene beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, deze laatsten op het verkregen bedrag niet zullen worden belast. Het voordeel verkregen om deel te nemen aan de wetenschappelijke manifestatie zal immers automatisch beschouwd worden als zijnde een aftrekbare beroepskost. Deze Omzendbrief is evenwel alleen van toepassing voor zelfstandigen. Op 23 maart 2010 heeft de administratie een gelijkaardige Omzendbrief gepubliceerd die van toepassing is op beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector met een statuut van werknemer of bedrijfsleider. Om de Omzendbrief te consulteren, klik hier.
  • De belastingadministratie heeft op 29 mei 2008 een omzendbrief gepubliceerd die voorziet dat als het visumnummer verkregen door een onderneming vermeld wordt op de fiscale fiche van de betrokken beroepsbeoefenaars, laatstgenoemden niet zullen belast worden op het ontvangen bedrag. Het ontvangen voordeel om deel te nemen aan de wetenschappelijke bijeenkomst zal automatisch beschouwd worden als een aftrekbare beroepskost (Omzendbrief nr. Ci RH243/589.859 (AFER 19/2008).  De verplichting om een fiscale fiche naar beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector te sturen, bestaat al jaren. De nieuwigheid bestaat dus enkel in een administratieve vereenvoudiging voor de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector. Wanneer een visumnummer van Mdeon vermeld staat op hun fiscale fiche, hoeven zij voortaan niet meer te bewijzen dat het op de fiche vermelde bedrag bestaat uit een aftrekbare beroepskost en bijgevolg niet belastbaar is. Deze omzendbrief is enkel van toepassing op zelfstandigen. Een gelijkaardige omzendbrief betreffende de loontrekkende beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector is in voorbereiding.