Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020

Elke visumaanvraag (V1) is onderworpen aan de betaling van een bijdrage van € 165 excl. btw.

De ondernemingen die lid zijn van Bachi, beMedTech, Medaxes of pharma.be genieten van een korting. Voor deze firma’s bedraagt de bijdrage € 100 excl. btw per (V1) aanvraag .

Wanneer de organisator van een wetenschappelijke bijeenkomst een gegroepeerde visumaanvraag indient (V2), betaalt hij € 240 excl. btw.

Bij ontvangst van uw visumaanvraag wordt u een factuur toegestuurd, per email als u dit in het visumaanvraagformulier vraagt.

Bovenvermelde bijdragen zijn verschuldigd en betaald per kredietkaart op het ogenblik van het indienen van de visumaanvraag louter op grond van deze indiening, ongeacht het verdere gevolg dat aan de visumaanvraag wordt gegeven.