De verschillende organen van Mdeon

Algemene vergadering (26)
Raad van bestuur (16)
15 leden en 1 vertegenwoordiger van het FAGG
Uitvoerend Comité (4)
Voorzitter
2 ondervoorzitters
1 vertegenwoordiger van de industrie
Directiecomité(2)
Directeur
Voorzitter Visumbureau
Visumbureau
Voorzitter en coordinator
Leden (20+)
– zelfstandige advocaten
– leden «industrie»
– artsen
– apothekers
– dierenartsen
– kinesitherapeuten
– verpleegkundige
Coördinatie
Beheer – Communicatie
Directeur