Medeverantwoordelijkheid

De Geneesmiddelenwet heeft een strafrechtelijke medeverantwoordelijkheid ingesteld tussen de ondernemingen die sponsoring verlenen en de (verenigingen van) beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die er de begunstigden van zijn.

A posteriori controles

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (F.A.G.G.) is als enige bevoegd voor de a posteriori controle op het naleven van de visumprocedure. Mdeon beperkt zich immers tot het onderzoeken van een project van sponsoring, op basis van stukken, zonder de overeenstemming tussen de inhoud van de visumaanvraag en de praktijk na te gaan.

Het Agentschap vraagt dat de ondernemingen beschikken over alle relevante bewijsstukken en betalingsbewijzen om deze tijdens een inspectie op elk ogenblik aan de inspecteurs van het Agentschap te kunnen voorleggen (zelfs ingeval van indirecte sponsoring van gezondheidszorgbeoefenaars).

Sancties

Op het vlak van sancties voorziet de wet dat zowel de onderneming die sponsort als de beroepsbeoefenaar uit de gezondheidssector die de sponsoring ontvangt strafbaar zijn (gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en/of boetes van 1.600 tot 120.000 EUR).