mgoossens

About Mieke Goossens

This author has not yet filled in any details.
So far Mieke Goossens has created 61 blog entries.

DE ERKENNING VAN MDEON HERNIEUWD VOOR 3 JAAR

Mdeon gaat haar 15e werkingsjaar in met goed nieuws: de erkenning van Mdeon is hernieuwd voor een duur van drie jaar. Mdeon is erkend om, via zelfregulering, de voorafgaande visumprocedure te verzekeren zoals voorzien in artikel 10, §3, van de Geneesmiddelenwet. Het koninklijk besluit van 25 februari 2007 heeft Mdeon een eerste keer erkend, met terugwerkende kracht tot 1 januari [...]

mei 25th, 2021|

Persbericht: Publicatie jaarverslag 2020 en voorzitterschap Mdeon

MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op aangaande de visumprocedure, dat vandaag op de website van het platform gepubliceerd werd. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven: In 2020 werden in totaal 2.131 visumaanvragen behandeld. Dit vertegenwoordigt gemiddeld 8,5 dossiers per werkdag. 81% van de ingediende visumaanvragen heeft een [...]

maart 17th, 2021|

Nieuw: Spoedprocedure voor het indienen van een visumaanvraag

Met veel plezier stellen we u onze nieuwe spoedprocedure voor. Het is u misschien al eens overkomen dat u -om eender welke reden- niet tijdig een visumaanvraag (V1 of V2) heeft kunnen indienen. Dit kan heel vervelend zijn. Om hieraan tegemoet te komen, heeft Mdeon de spoedprocedure ingelast. Deze nieuwe procedure houdt in dat u [...]

oktober 16th, 2020|

Nieuwe tools voor de organisatoren van een wetenschappelijke bijeenkomst: Checklist V2 + Infosessies

Mdeon heeft twee nieuwe tools voor voor de organisatoren van wetenschappelijke bijeenkomsten: 1. Checklist Visumaanvraag V2: dit is een checklist die u kan helpen bij het invullen van een visumaanvraag V2. Deze checklist geeft per rubriek van de visumaanvraag V2 allerlei “Tips & Tricks” om zeker te zijn dat u niets vergeet. Bovendien wordt telkens het bijhorende [...]

september 15th, 2020|

Persbericht: Publicatie jaarverslag 2019 en nieuw voorzitterschap

MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op aangaande de visumprocedure, dat vandaag op de website van het platform gepubliceerd wordt. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven: In 2019 werden in totaal 6.238 visumaanvragen behandeld. Dit vertegenwoordigt gemiddeld 24,8 dossiers per werkdag. 80,4% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk [...]

maart 12th, 2020|

Checklist voor het invullen van een visumaanvraag V1

Mdeon heeft een checklist opgesteld die u kan helpen bij het invullen van een visumaanvraag V1. Deze checklist geeft per rubriek van de visumaanvraag V1 “Tips & Tricks” mee om zeker te zijn dat u niets vergeet. Bovendien wordt telkens het bijhorende FAQ-nummer vermeld, opdat u in geval van twijfel weet waar u terecht kan [...]

juli 4th, 2019|

New Managing Director Mdeon

Beste partners, Als Voorzitter van Mdeon, is het mij een groot genoegen de aanstelling van Mieke GOOSSENS te kunnen aankondigen als Directeur van Mdeon vanaf 1 mei 2019. Het parcours van Mevrouw Goossens is even rijk als gevarieerd. Na haar studies in de rechten, werkte ze 10 jaar lang als advocaat aan de Brusselse en [...]

april 25th, 2019|

AUVB is Voorzitter van Mdeon

Het 13e activiteitenjaar van Mdeon zal plaatsvinden onder het Voorzitterschap van AUVB, in de persoon van Christian THYSE, die de "Andere gezondheidsberoepen" leden van Mdeon vertegenwoordigt. Hij zal worden bijgestaan door de 1e ondervoorzitter, Dr. Vincent LAMY (BVAS) die de artsen vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter, Marc Gryseels (BACHI) die de industrie vertegenwoordigt.    

maart 19th, 2019|

Mdeon werft een nieuwe directeur aan

Mevrouw Brillon, die sinds de start de vzw Mdeon leidde, heeft beslist haar carrière een andere wending te geven. De leden-verenigingen van Mdeon reiken uit naar hun netwerk om ruchtbaarheid te geven aan deze vacature in de hoop snel een geschikte kandidaat te vinden. De Mdeon directeur moet houder zijn van een master diploma en [...]

februari 14th, 2019|

Perscampagne: “Deontologie : een sport op hoog niveau !”

Het deontologisch gezondheidsplatform Mdeon, momenteel voorgezeten door BVAS, is via koninklijke besluiten erkend om de wettelijke bepalingen te implementeren die de interacties reguleren tussen gezondheidszorgbeoefenaars enerzijds en farmaceutische en medische technologieën bedrijven anderzijds. Het platform Mdeon heeft twee hoofdtaken. Vooreerst verstrekt het een voorafgaandelijk visum aan bedrijven die gezondheidszorgbeoefenaars wensen te sponsoren om wetenschappelijke bijeenkomsten [...]

oktober 15th, 2018|