MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op aangaande de visumprocedure, dat vandaag op de website van het platform gepubliceerd werd. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven:

  • In 2020 werden in totaal 2.131 visumaanvragen behandeld. Dit vertegenwoordigt gemiddeld 8,5 dossiers per werkdag. 81% van de ingediende visumaanvragen heeft een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 96% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers.
  • De gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de in 2020 goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 21 miljoen euro.
  • 80% van de 454 deelnames die het voorwerp uitmaakten van een visumaanvraag heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door huisartsen die 7,8% van de deelnames vertegenwoordigen.
  • Op de 394 ondernemingen die in 2020 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 149 buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 21% van de visumaanvragen.
  • 87% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2020 het voorwerp van een visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 25,4% in België en 17,4% in Frankrijk.

Uit de cijfers blijkt zeer duidelijk dat de Corona-crisis een zeer zware impact heeft op Mdeon. Sinds de uitbraak van de crisis is het aantal visumaanvragen met 80% gedaald.

DE INDUSTRIE ZIT MDEON VOOR

Mdeon start haar 15e werkingsjaar onder het voorzitterschap van de industrie vertegenwoordigd door BACHI (meer bepaald Marc GRYSEELS) die het platform Mdeon voorzit in het kader van de jaarlijkse statutaire afwisseling. BACHI zal worden bijgestaan door de 1e ondervoorzitter Dr. Vincent LAMY (BVAS) die de artsen vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter Christian THYSE (AUVB) die de “Andere gezondheidsberoepen” leden van Mdeon vertegenwoordigt.

BETRANSPARENT.BE

 Mdeon publiceert jaarlijks eveneens een activiteitenverslag in het kader van de Sunshine Act. Deze jaarverslagen zijn terug te vinden op www.betransparent.be. De gegevens van 2020 zullen raadpleegbaar zijn in het transparantieregister vanaf eind juni 2021.