MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op aangaande de visumprocedure, dat vandaag op de website van het platform gepubliceerd wordt. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven:

  • In 2023 werden in totaal 4.608 visumaanvragen behandeld. Dit vertegenwoordigt gemiddeld 18,3 dossiers per werkdag. 75% van de ingediende visumaanvragen heeft een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 96% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers.
  • De gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de in 2023 goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 49.936.477 euro.
  • 79% van de 28.808 deelnames die het voorwerp uitmaakten van een visumaanvraag heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door verpleegkundigen die 10,2% van de deelnames vertegenwoordigen.
  • Op de 621 ondernemingen die in 2023 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 260 buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 26% van de visumaanvragen.
  • 89% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2023 het voorwerp van een visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 15,7% in België en 14,9% in Frankrijk.

VBS IS DE NIEUWE VOORZITTER VAN MDEON

Mdeon* start haar 18e werkingsjaar onder het voorzitterschap van de artsen vertegenwoordigd door VBS (meer bepaald Jean-Luc DEMEERE), die het platform Mdeon voortaan voorzit in het kader van de jaarlijkse statutaire afwisseling. VBS zal worden bijgestaan door de 1ondervoorzitter, Bachi (Marc GRYSEELS) die de industrie vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter AUVB (Sigurd VANDENDRIESSCHE) die de “Andere gezondheidsberoepen” leden van Mdeon vertegenwoordigt.

Betransparent.be

Mdeon publiceert jaarlijks eveneens een activiteitenverslag in het kader van de Sunshine Act. Deze jaarverslagen zijn terug te vinden op www.betransparent.be. De gegevens van 2023 zullen raadpleegbaar zijn in het transparantieregister vanaf eind juni 2024.