Met veel plezier stellen we u onze nieuwe spoedprocedure voor.

Het is u misschien al eens overkomen dat u -om eender welke reden- niet tijdig een visumaanvraag (V1 of V2) heeft kunnen indienen. Dit kan heel vervelend zijn.

Om hieraan tegemoet te komen, heeft Mdeon de spoedprocedure ingelast. Deze nieuwe procedure houdt in dat u een visumaanvraag (V1 of V2) kan indienen met een verkorte termijn van 2 werkdagen voorafgaand aan de eerste dag van de wetenschappelijke bijeenkomst, met dien verstande dat de visumaanvraag uiterlijk om 12u00 op de tweede werkdag voor de start van de bijeenkomst moet zijn ingediend. De beslissing van het Visumbureau volgt dan uiterlijk de laatste werkdag voor de start van de wetenschappelijke bijeenkomst (middernacht). Een motivatie waarom u beroep doet op de spoedtermijn, dient niet te worden gegeven.

Vb.: indien de wetenschappelijke bijeenkomst start op donderdag 17 december, dan dient de visumaanvraag te zijn ingediend op uiterlijk dinsdag 15 december om 12u00. De beslissing van het Visumbureau wordt u vervolgens uiterlijk op woensdag 16 december middernacht bezorgd.

Om beroep te doen op de spoedprocedure V1, dient u in rubriek A.7.1. de laatst optie aan te vinken: “De verkorte termijn van minimum 2 werkdagen vermits het gaat om een spoedprocedure, wetende dat de visumaanvraag in spoed het secretariaat moet bereiken voor 12u00 op de tweede werkdag die de dag van de aanvang van de wetenschappelijke bijeenkomst voorafgaat.”

Om beroep te doen op de spoedprocedure V2, dient u op de rode link in uw account te klikken: “Visumaanvraag – Spoedprocedure“.

Gelet op het uitzonderlijke karakter en de zeer urgente behandeling ervan door de experten van het Visumbureau, bedraagt de kostprijs ervan 1.050 € (exclusief btw) per indiening.

Tot slot willen wij benadrukken dat de normale indieningstermijnen (15 en 6 werkdagen) de regel blijven en de spoedprocedure slechts de uitzondering.