MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op aangaande de visumprocedure, dat vandaag op de website van het platform gepubliceerd wordt. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven:

  • In 2021 werden in totaal 2.091 visumaanvragen behandeld. Dit vertegenwoordigt gemiddeld 8 dossiers per werkdag. 85% van de ingediende visumaanvragen heeft een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 93,5% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers.
  • De gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de in 2021 goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 23 miljoen euro.
  • 60% van de 183 deelnames die het voorwerp uitmaakten van een visumaanvraag heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door huisartsen die 33% van de deelnames vertegenwoordigen.
  • Op de 360 ondernemingen die in 2021 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 130 buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 19% van de visumaanvragen.
  • 91% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2021 het voorwerp van een visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 34,1% in België en 19,6% in Frankrijk.

Uit de cijfers blijkt zeer duidelijk dat de Corona-crisis nog steeds een zeer zware impact heeft op Mdeon.

AUVB IS DE NIEUWE VOORZITTER VAN MDEON

Mdeon start haar 16e werkingsjaar onder het voorzitterschap van de verpleegkundigen vertegenwoordigd door AUVB (meer bepaald Sigurd VANDENDRIESSCHE) die de “Andere gezondheidsberoepen” leden van Mdeon vertegenwoordigt en die het platform Mdeon voortaan voorzit in het kader van de jaarlijkse statutaire afwisseling. AUVB zal worden bijgestaan door de 1ondervoorzitter Dr. Vincent LAMY (BVAS) die de artsen vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter BACHI (meer bepaald Marc GRYSEELS) die de industrie vertegenwoordigt.

BETRANSPARENT.BE

Mdeon publiceert jaarlijks eveneens een activiteitenverslag in het kader van de Sunshine Act. Deze jaarverslagen zijn terug te vinden op www.betransparent.be. De gegevens van 2021 zullen raadpleegbaar zijn in het transparantieregister vanaf eind juni 2022.