De Mdeon website heeft niet alleen een make-over gekregen, ook werden de FAQ’s aangevuld en aangepast aan de rechtspraak van het Visumbureau en aan de evoluties op het terrein. Bepaalde FAQ’s werden wat verfijnd, andere werden nieuw toegevoegd.

Graag nodigen wij u dan ook uit de aangepaste FAQ’s aandachtig door te nemen. Deze zullen u immers helpen bij het indienen van uw visumaanvraag.

Zie hier alvast enkele van de belangrijkste aanpassingen:

  • FAQ 4.1 en 5.1 omtrent de wetenschappelijke programma’s;
  • FAQ 10.1 in verband met het sponsoren van vluchten van langer dan 6 uren en het sponsoren van flex tickets.

Zie hier tot slot enkele van de belangrijkste nieuwigheden:

  • FAQ 3.3 in verband met wetenschappelijke bijeenkomsten die worden georganiseerd naar aanleiding van maar los van een congres en die over minder dan een dag verlopen;
  • FAQ 8.4 omtrent het enkel sponsoren van maaltijden tijdens een wetenschappelijk congres;
  • FAQ 13.3 omtrent het toevoegen van stavingsstukken inzake de inschrijvingsprijs en de aangeboden vlucht: gelieve te noteren dat voortaan énkel stavingsstukken die volledig beantwoorden aan de in FAQ 9.4 (stavingsstuk inschrijvingsprijs) en FAQ 10.3 (stavingsstuk vlucht) omschreven voorwaarden door het Visumbureau zullen worden aanvaard (vb. staving door middel van een e-mail, factuur, wijzigbaar document of combinatie van documenten zal niet langer aanvaard worden);
  • FAQ 13.4 in verband met het indienen van een gezamenlijke visumaanvraag wegens indirecte sponsoring.

Mocht u hieromtrent vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren.