Mdeon krijgt enorm veel vragen rond de toelaatbaarheid van rechtstreekse sponsoring van gezondheidszorgbeoefenaars voor hun deelname aan congressen. Blijkbaar krijgen vele ondernemingen foutief te horen dat rechtstreekse sponsoring vanaf 2018 wettelijk niet meer zou zijn toegelaten. Niets is minder waar.

Het klopt dat sommige ondernemingen (meer bepaald de leden van MedTech Europe) op deontologisch niveau hebben beslist om niet meer rechtstreeks, doch wel onrechtstreeks, te sponsoren. Dit neemt evenwel niet weg dat de Belgische wetgeving (meer bepaald artikel 10 van de geneesmiddelenwet) onveranderd is gebleven. De rechtstreekse sponsoring van gezondheidszorgbeoefenaars voor hun deelname aan wetenschappelijke manifestatie is (en blijft) aldus wettelijk toegelaten.

Mocht u hieromtrent vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren.