Het Visumbureau van Mdeon wijzigt zijn rechtspraak betreffende het maximumbedrag toepasselijk op diners.

Voor de diners aangeboden vanaf 1 januari 2015 zal een maximumbedrag van 80 EUR per persoon toegepast worden.

Ter herinnering, dit bedrag omvat de BTW, de dranken en desgevallend de huur van de zaal.

Het maximumbedrag van 40 EUR van toepassing op de lunches blijft ongewijzigd.

Let op: deze bedragen zijn van toepassing op de maaltijden aangeboden in het kader van meerdaagse wetenschappelijke bijeenkomsten die visumplichtig zijn. Voor de maaltijden aangeboden in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten die niet visumplichtig zijn, vestig ik uw aandacht op het feit dat de DG Inspectie van het F.A.G.G. een bedrag van 20 EUR per volledig uur wetenschappelijke activiteiten toepast (nog altijd met een maximum van 40 EUR voor een lunch en 80 EUR voor een diner).