Het visumaanvraagformulier (V1) zal binnenkort gewijzigd worden om in overeenstemming te worden gebracht met het nieuwe artikel 18.2.a) van de Code voor deontologie van Mdeon.

Concreet, zal u gevraagd worden om een stavingsstuk bij te voegen als u een vliegtuigticket of het inschrijvingsgeld voor een congres sponsort:

  1. Vliegtuigticket: voeg een stavingsstuk van de kost en de klasse van het gekozen vliegtuigticket. Het kan een prinstcreen van internet zijn of een document van het computerprogramma van het reisbureau waarmee u werkt (niet een e-mail). Op dit document moeten de kost en de klasse van het vliegtuigticket (en indien mogelijk het al dan niet flexibele karakter van het ticket) duidelijk vermeld staan. We verwachten natuurlijk geen kopie van een definitieve reservering aangezien u de tickets pas boeken als u het Mdeon ontvangen hebt.

Het doel van dit bewijsstuk is te vermijden dat uw aanvraag afgewezen wordt bijvoorbeeld op grond van het feit dat de kost van het vliegticket met een business class ticket overeenstemt, terwijl – ondanks de hoge kosten – u voor een ticket in economy class gekozen hebt.

  1. Inschrijving op een congres: voeg een stavingsstuk van wat inbegrepen is in het registratiegeld (lunch, diner, sociale activiteit, enz.) en van het bedrag van de inschrijving. We hebben het hier alleen over wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd door (verenigingen van) gezondheidszorgbeoefenaars en niet over evenementen die uw onderneming zou organiseren. Het toe te voegen document kan een printscreen van de congreswebsite zijn. Bij gebrek aan de nodige informatie op de congreswebsite, voeg bijvoorbeeld een email van de organisator waarin hij detailleert wat het inschrijvingsgeld dekt. Als er vermeld staat dat de registratie toegang geeft tot een “Networking event” of “Social evening”, vraag de organisatoren om duidelijk te maken wat dit evenement is (gewoon diner, spektakel, sociale activiteit of andere).

Het doel van dit bewijsstuk is te vermijden dat uw aanvraag wordt afgewezen bijvoorbeeld op grond van het feit dat bepaalde maaltijden die u wilt aanbieden reeds in de registratie opgenomen zijn.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat deze bijlagen verplicht zijn, net zoals dat van het wetenschappelijk programma. Het Visumbureau zal dus gedwongen worden om uw dossier onvolledig te verklaren als één van deze bijlagen ontbreekt.
Mocht u geen inschrijvingsgeld aanbieden noch vliegticket betalen, dan hoeft u deze bijlagen natuurlijk niet te voegen.

Aarzel niet om ons te contacteren voor eventuele vragen in dit verband.