Mdeon heeft twee nieuwe tools voor voor de organisatoren van wetenschappelijke bijeenkomsten:

1. Checklist Visumaanvraag V2: dit is een checklist die u kan helpen bij het invullen van een visumaanvraag V2. Deze checklist geeft per rubriek van de visumaanvraag V2 allerlei “Tips & Tricks” om zeker te zijn dat u niets vergeet. Bovendien wordt telkens het bijhorende FAQ-nummer vermeld, opdat u in geval van twijfel weet waar u terecht kan voor meer info.

Klik hier om de checklist te raadplegen: NLFREN. 

2. Infosessies Visumaanvraag V2: Mdeon organiseert voortaan ook maandelijks een infosessie “Mdeon V2 into Practice”.  Dit is een technisch-praktische training voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het indienen van de V2-visumaanvragen. De training bestaat uit het doorgronden van een visumaanvraag V2 van A tot Z en een uitleg over hoe een aanvraag moet worden ingevuld om een visum zonder problemen te kunnen verkrijgen.

Voor voor meer informatie hieromtrent, klik op deze link: NLFREN.