Hieronder vindt u de verschillende soorten informatiesessies die we organiseren. Ze worden gegeven in het Frans, Nederlands of tweetalig FR/NL, afhankelijk van de deelnemers en de slides zijn in het Engels. De sessies zijn gratis en nemen ongeveer anderhalf uur in beslag. Ze vinden plaats in de kantoren van Mdeon (in Zaventem) (behalve voor grote groepen, in welk geval we tot bij jullie kantoren komen).

Het is noodzakelijk om u te registreren om eraan deel te nemen. Gelieve een e-mail naar secretariat@mdeon.be te versturen. De agenda van de sessies wordt hieronder gegeven.

Mdeon@noon

Mdeon@Noon is een theoretische informatiesessie bestaande uit een globale presentatie van het platform en de toepasselijke wettelijke regels. De sessie heeft als doel een antwoord te bieden op de talrijke vragen die u zich stelt in verband met Mdeon. Mdeon@noon is voor iedereen toegankelijk.

Hier is de agenda van de volgende sessies:  21 mei en 13 juni van 11u00 tot 12u30.

Mdeon for beginners    ! NEW !

Mdeon for beginners is een technisch-praktische training voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het indienen van de visumaanvragen. De training bestaat uit het doorgronden van een visumaanvraag van A tot Z en uit een uitleg rond hoe een aanvraag in te vullen om het visum gemakkelijk te verkrijgen.

Hier is de agenda van de volgende sessies:  25 april / 28 mei en 18 juni van 10u00 tot 11u30.

Mdeon@YourCompany

Mdeon@YourCompany is een informatiesessie die speciaal voor de industrie is gecreëerd, met als doel het verkoopsteam, het management of de ‘compliance’-verantwoordelijken rechtstreeks te ontmoeten, met name de personen die als eerste of rechtstreeks te maken hebben met de sponsoring van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector.

Mdeon@YourPractice

Mdeon@YourPractice is een informatiesessie die speciaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars in het leven is geroepen. Heel wat vragen en onbegrip blijven bestaan betreffende de interacties tussen beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie. Mdeon stelt voor om de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector te ontmoeten om duidelijkheid te scheppen rond de vragen die zich nog op het terrein zouden stellen inzake sponsoring van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector.

Het komt hierop neer dat onze directeur en communicatieverantwoordelijke u voorstelt om naar u toe te komen en jullie rechtstreeks te ontmoeten. Onder de vorm van een concrete presentatie of van een ‘vraag en antwoord’-sessie kan op die manier klaarheid geschapen worden omtrent de vragen die zich nog op het terrein zouden stellen inzake sponsoring van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector. Al is het nu ter gelegenheid van de Algemene vergadering van de vereniging waarvan u lid bent, van zijn jaarlijks symposium of van elk gelijkaardig evenement dat gezondheids-zorgbeoefenaars bijeenbrengt, aarzel niet om een tijdsblok van het programma voor Mdeon te reserveren!