Hieronder vindt u de verschillende soorten informatiesessies die we organiseren. Ze worden gegeven in het Frans, Nederlands en/of Engels, afhankelijk van de deelnemers; de slides zijn telkens in het Engels. Een infosessie neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Het is noodzakelijk om u in te schrijven om eraan deel te nemen. Gelieve een e-mail naar secretariaat@mdeon.be te versturen. De agenda van de infosessies wordt hieronder gegeven.

Mdeon in Theory

Mdeon in Theory  is een theoretische informatiesessie bestaande uit een algemene voorstelling van het platform en de toepasselijke wettelijke regels. De sessie heeft als doel een antwoord te bieden op de talrijke vragen die u zich stelt in verband met Mdeon. Mdeon in Theory is voor iedereen toegankelijk. De prijs voor deelname bedraagt 100€ per persoon (BTW exclusief).

Hier is de agenda van de volgende sessies die telkens virtueel plaatsvinden :

 • 7/11/23 – 10u
 • 18/1/24 – 10u
 • 18/4/24 – 10u
 • 10/10/24 – 10u

Mdeon V1 into Practice

Mdeon V1 into Practice is een technisch-praktische training voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het indienen van de V1-visumaanvragen. De training bestaat uit het doorgronden van een visumaanvraag V1 van A tot Z en uit een uitleg rond hoe een aanvraag in te vullen om het visum gemakkelijk te verkrijgen. De prijs voor deelname bedraagt 100€ per persoon (BTW exclusief).

Hier is de agenda van de volgende sessies die telkens virtueel plaatsvinden :

 • 8/2/24 – 10u
 • 14/5/24 – 10u
 • 5/9/24 – 10u

Mdeon in a Nutshell (Theory + Practice)

Mdeon in a Nuthshell is een combinatie van de theoretische én de technisch-praktische informatiesessie. De prijs voor deelname bedraagt 150€ per persoon (BTW exclusief).

Hier is de agenda van de volgende sessies die telkens virtueel plaatsvinden :

 • 23/11/23 – 10u
 • 23/1/24 – 10u
 • 7/3/24 – 10u
 • 7/5/24 – 10u
 • 4/7/24 – 10u
 • 12/9/24 – 10u
 • 7/11/24 – 10u

Mdeon V2 into Practice 

Mdeon V2 into Practice is een technisch-praktische training voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het indienen van de V2-visumaanvragen. De training bestaat uit het doorgronden van een visumaanvraag V2 van A tot Z en uit een uitleg rond hoe een aanvraag in te vullen om het visum gemakkelijk te verkrijgen. De prijs voor deelname bedraagt 100€ per persoon (BTW exclusief).

Hier is de agenda van de volgende sessies die telkens virtueel plaatsvinden :

 • 28/11/23 – 14u
 • 14/3/24 – 10u
 • 13/6/24 – 10u
 • 3/10/24 – 10u

betransparent.be 

Mdeon organiseert ook informatiesessies waarin de inhoud van de Sunshine Act en het uploaden van een bestand wordt uitgelegd (zie www.betransparent.be). De prijs voor deelname bedraagt 100€ per persoon (BTW exclusief).

Hier is de agenda van de volgende sessies die telkens plaatsvinden van 10u30 tot 12u30:

 • 21/12/23: NL
 • 25/1/24: NL
 • 22/2/24: EN (@Mdeon – niet virtueel)
 • 21/3/24: FR
 • 25/4/24: NL
 • 16/5/24: EN
 • 20/6/24: FR
 • 19/9/24: NL
 • 17/10/24: EN
 • 14/11/24: FR
 • 12/12/24: NL

Mdeon@YourCompany

Mdeon@YourCompany is een informatiesessie die speciaal voor de industrie is gecreëerd, met als doel het verkoopsteam, het management of de ‘compliance’-verantwoordelijken rechtstreeks te ontmoeten, met name de personen die als eerste of rechtstreeks te maken hebben met de sponsoring van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector. Mdeon@YourCompany vindt enkel plaats in België. De prijs bedraagt 300€ (BTW exclusief).

Enkel op afspraak.

Mdeon@YourPractice

Mdeon@YourPractice is een informatiesessie die speciaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars in het leven is geroepen. Heel wat vragen en onbegrip blijven bestaan betreffende de interacties tussen beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie. Mdeon stelt voor om de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector te ontmoeten om duidelijkheid te scheppen rond de vragen die zich nog op het terrein zouden stellen inzake sponsoring van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector.

Het komt hierop neer dat onze directeur en communicatieverantwoordelijke u voorstelt om naar u toe te komen en jullie rechtstreeks te ontmoeten. Onder de vorm van een concrete presentatie of van een ‘vraag en antwoord’-sessie kan op die manier klaarheid geschapen worden omtrent de vragen die zich nog op het terrein zouden stellen inzake sponsoring van beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector. Al is het nu ter gelegenheid van de Algemene vergadering van de vereniging waarvan u lid bent, van zijn jaarlijks symposium of van elk gelijkaardig evenement dat gezondheidszorgbeoefenaars bijeenbrengt, aarzel niet om een tijdsblok van het programma voor Mdeon te reserveren!

Enkel op afspraak.