MDEON PUBLICEERT HAAR JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op aangaande de visumprocedure, dat vandaag op de website van het platform gepubliceerd wordt. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven:

  • In 2019 werden in totaal 6.238 visumaanvragen behandeld. Dit vertegenwoordigt gemiddeld 24,8 dossiers per werkdag. 80,4% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 96,3% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers.
  • De gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de in 2019 goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 57 miljoen euro.
  • 79% van de 970 gesponsorde deelnames heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door verpleegkundigen die 12,2% van de deelnames vertegenwoordigen.
  • Op de 703 ondernemingen die in 2019 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 337 buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 22,4% van de visumaanvragen.
  • 86% van de wetenschappelijke bijeenkomsten die in 2019 het voorwerp van een visumaanvraag hebben uitgemaakt, heeft plaatsgevonden binnen Europa, waarvan 19,6% in Frankrijk en 14,6% in België.

INDUSTRIE ZIT MDEON VOOR

Mdeon start haar 14e werkingsjaar onder het voorzitterschap van de industrie vertegenwoordigd door BACHI (meer bepaald Marc GRYSEELS) die het platform Mdeon voorzit in het kader van de jaarlijkse statutaire afwisseling. BACHI zal worden bijgestaan door de 1e ondervoorzitter, Christian THYSE (AUVB) die de “Andere gezondheidsberoepen” leden van Mdeon vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter Dr. Vincent LAMY (BVAS) die de artsen vertegenwoordigt.

BETRANSPARENT.BE

Mdeon publiceert jaarlijks eveneens een activiteitenverslag in het kader van de Sunshine Act. Deze jaarverslagen zijn terug te vinden op www.betransparent.be. De gegevens van 2019 zullen raadpleegbaar zijn in het transparantieregister vanaf eind juni 2020.