Het 13e activiteitenjaar van Mdeon zal plaatsvinden onder het Voorzitterschap van AUVB, in de persoon van Christian THYSE, die de “Andere gezondheidsberoepen” leden van Mdeon vertegenwoordigt. Hij zal worden bijgestaan door de 1e ondervoorzitter, Dr. Vincent LAMY (BVAS) die de artsen vertegenwoordigt, alsook door de 2e ondervoorzitter, Marc Gryseels (BACHI) die de industrie vertegenwoordigt.