Graag stellen we u de versie 2018 van onze Code voor Deontologie voor. De Code diende immers te worden aangepast om in overeenstemming te zijn met de Sunshine Act (betransparent.be). Hierbij hebben we van de gelegenheid eveneens gebruik gemaakt om de Code en de Praktische richtlijnen hier en daar wat bij te werken (waaronder aanpassing aan de vernieuwde FAQ van 2017).

Er zijn evenwel slechts twee grote inhoudelijke wijzigingen:

  • Aanpassing van het deel over de transparantieplicht aan de Sunshine Act (Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid).
  • Aanpassing van de Praktische Richtlijnen bij artikel 3 van de Code voor Deontologie die voortaan de reeds 10-jaar toegepaste rechtspraak van het Visumbureau verwoorden, meer bepaald dat de sponsoring van wetenschappelijke opleidingen enkel betrekking kan hebben op de continue medische opleiding van gezondheidszorgbeoefenaars. Dit wil zeggen dat de gesponsorde opleiding steeds gecombineerd moet kunnen worden met de gewone professionele beroepsuitoefening van de gezondheidszorgbeoefenaar. Wetenschappelijke opleidingen van lange duur (d.i. langer dan drie weken) kunnen immers niet door de industrie worden gesponsord (vb. fellowship van meerdere maanden, bijkomend studiejaar) aangezien het dan niet langer gaat om wetenschappelijke bijeenkomsten in de zin van artikel 10 §2 van de Geneesmiddelenwet.

De vernieuwde Code voor Deontologie en Praktische Richtlijnen kan u terugvinden op de website van Mdeon, dan wel via de volgende link: NLFREN.

Mocht u hieromtrent vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren.