Het deontologisch platform Mdeon heeft het daglicht gezien op 23 mei 2006, opgericht door 12 verenigingen van gezondheidszorgbeoefenaars. Op 1 januari 2007 is de visumplicht in werking getreden. 10 jaar later bestaat de associatie uit 26 verenigingen, heeft ze 10 erkenningen op haar conto, meer dan 64.000 visumaanvragen behandeld en heeft ze haar bekendheid tot ver buiten de landsgrenzen uitgespreid.

Dit schitterende resultaat is te danken aan de investering van verschillende personen samen die, gedurende 10 jaar lang maar ook nog vandaag, hun energie, waarden, tijd en goede wil ten dienste stellen van de ethiek. Graag wensen wij dan ook huidig persbericht aan hen op te dragen en hen van harte te bedanken voor de 10 vruchtbare jaren van samenwerking! Samen kijken we alvast uit naar de komende 10 jaren…

 • BEDANKT aan onze 26 leden, die de grootste kracht zijn van het platform, er de solide representatieve basis van vormen, en zonder wie Mdeon niet zou bestaan: AFITEB, APB, AUVB, AXXON, BACHI, beMedTech, BVAS, BVZA, Domus Medica, FBP, Febelgen, Formavet, IPSA, Kartel NVGV, OPHACO, pharma.be, SSMG, SSPF, SVH, UCBA, UPV, VBS, VBT, VDV en VVZ !
 • BEDANKT aan onze 16 bestuurders, de trots van het platform, vermits ze er telkens in slagen om alle beslissingen in consensus te nemen. Autoregulatie is niet evident, er moet worden omgegaan met de bijzonderheden en gevoeligheden eigen aan elke sector uit de industrie en aan elk zorgberoep, maar de Raad van Bestuur slaagt hier telkens glansrijk in, dankzij de wilskracht van alle associaties rond de tafel, zorgdragend voor het algemeen nagestreefd belang: de ethiek!
 • BEDANKT aan onze Voorzitters, huidige en voormalige, die de geest van het platform vormen en die hun kennis en ervaring gebruiken om van Mdeon een trefpunt te maken van rijke en constructieve uitwisselingen!
 • BEDANKT aan het Visumbureau en haar secretariaat, die de pijler en spilfiguur van het platform zijn, die telkens weer de visumaanvragen consciëntieus en rigoureus analyseren, en dit met de nodige portie gezond verstand en een excellente kennis van de gezondheidssector!
 • BEDANKT aan jullie, gezondheidszorgbeoefenaars, om samen met ons te evolueren op dit parcours en, dankzij jullie bijdragen en bemerkingen, samen te werken aan een kwaliteitskader voor de ondersteuning van de wetenschappelijke permanente informatie en vorming!
 • BEDANKT aan het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), voor haar regelmatige, daadwerkelijke en doeltreffende controles naar het respecteren van de visumplicht, die de nodige geloofwaardigheid verlenen aan het hele project!
 • En uiteraard, BEDANKT aan Mevrouw de Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, om de gezondheidssector de kans te hebben gegeven zich te zelfreguleren op het vlak van ethiek en deontologie, alsook voor het vertrouwen in het platform dat reeds 10 jaar elk jaar weer wordt hernieuwd om de visumprocedure te kunnen garanderen!

Samen met al onze stakeholders kijken wij uit naar een verdere constructieve samenwerking, wat ons opnieuw wordt mogelijk gemaakt dankzij de 10e erkenning (zie infra).

Voor haar 10-jarig bestaan, heeft het platform zich getrakteerd op nieuwe kleuren en een nieuwe website, waartoe wij jullie graag uitnodigen deze te ontdekken.

10e ERKENNING VAN MDEON

Na 10 jaar toepassing van de visumprocedure, heeft Mevrouw Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, aan de Koning voorgesteld om de erkenning van Mdeon voor de 10e opeenvolgende keer te hernieuwen en dit voor de duur van 1 jaar*. Deze positieve evaluatie is voornamelijk gebaseerd op het gedetailleerde activiteitenverslag van het afgelopen jaar (zie infra) alsook op het verslag van de onafhankelijke externe auditeur, dat bevestigt dat Mdeon het geheel van haar erkenningsvoorwaarden respecteert.

Het 11e werkingsjaar van Mdeon zal verlopen onder het voorzitterschap van OPHACO (vertegenwoordigd door Apr. Marc-Henri Cornély), dewelke het platform tot en met maart 2018 voorzit. Het voorzitterschap zal volgend jaar worden toevertrouwd aan de artsen (momenteel vertegenwoordigd door DOMUS MEDICA, via Dr. Guido Istas, 1e ondervoorzitter) en vervolgens door de industrie (momenteel vertegenwoordigd door beMedTech (voorheen Unamec), 2e ondervoorzitter, via Marnix Denys).

MDEON PUBLICEERT HAAR 10e JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

Mdeon stelt elk jaar een gedetailleerd activiteitenverslag op, die vandaag wordt gepubliceerd op de website van het platform. Hieronder worden alvast de belangrijkste cijfers weergegeven:

 • in totaal werden er in 2016 7.067 visumaanvragen behandeld, zijnde 0,1% meer dan in 2015. 78% van de ingediende visumaanvragen heeft daadwerkelijk een visum verkregen, een percentage dat zelfs stijgt tot 96% goedkeuringen na herindiening van de geweigerde dossiers
 • de gastvrijheid aangeboden aan de gezondheidszorgbeoefenaars opgenomen in de 5.537 in 2016 goedgekeurde visumaanvragen bedraagt 60,7 miljoen euro
 • 78% van de 701 gesponsorde deelnames heeft betrekking op artsen-specialisten, gevolgd door verpleegkundigen die 12% van de deelnames vertegenwoordigen
 • op de 626 ondernemingen die in 2016 visumaanvragen hebben ingediend, zijn er 343 (met name 55%) buiten België gevestigd. Ze vertegenwoordigen 20% van de visumaanvragen
 • 85% van de wetenschappelijke manifestaties die het voorwerp hebben uitgemaakt van een visumaanvraag, heeft plaatsgevonden in Europa, waarvan 17,4% in Frankrijk, 11,4% in België en 9,6% in Duitsland.

* Cf. koninklijk besluit van 19 april 2017 tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, §3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2017.

 (Persbericht 08.05.2017)